COVID
Aankomen
Residentie
Onroerend Goed
Investeringen en Maatschappij
Banken en Financiën
Successie & Erfelijkheid
Expats Co-lawyering Panama Nicaragua Colombia
menu

Beleggen en oprichten van vennootschappen

Een naamloze vennootschap bestaat uit minimum 2 personen en wordt opgericht in aanweigheid van een costariciaans notaris. Na het oprichten kunnen de aandelen worden overgedragen en het zou volledig wettelijk zijn dans één persoon eigenaar is van alle aandelen. De vennoten hebben een beperkte aansprakelijkheid.

De aandeelhouders moeten een naam kiewen, die kan in het nederlands zijn ; ze moeten een raad van bestuur samenstellen (minimaal drie leden, de zogenaamde president, secretaris en penningmeester) en een accountant aanduiden. Elk van deze plaatsen moet worden bezet door een andere persoon; de oorspronkelijke aandeelhouders kunnen een van deze plaatsen bezetten.

Andere punten die moeten worden besloten zijn het kapitaal van de Vennootschap (de te betalen vergoedingen voor de registratie staat rechtstreeks in verhouding met het kapitaal, hoe meer kapitaal, hoe hoger de kosten), het aantal aandelen en vertegenwoordiging van de vennootschap. Echter, vanaf het moment van oprichting of nadien, kan deze vertegenwoordiging worden beperkt, bijvoorbeeld tot specifieke acties of tot bepaalde bedragen.

De oprichting van de vennootschap, alsmede de veranderingen in haar statuten zijn gedeponeerd bij het Openbaar Register, waar iedereen toegang heeft. Echter, alle overdrachten van aandelen van de Vennootschap worden opgenomen in het Boek van aandeelhouders, dat wordt gehouden door de vennootschap en is alleen beschikbaar voor aandeelhouders en leden van de Raad van Bestuur; Derden krijgen alleen toegang met toestemming van de rechter.

Bij het kopen van onroerend goed, is het raadzaam om dit te doen namens een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. In dit geval kan overdragt gemakkelijker gebeuren en is de structuur flexibeler om bepaalde andere transacties uit te voeren.

Aankoop van onroerendgoed

Woningen in Costa Rica zijn opgenomen in het Rijksregister. Dit register is gecentraliseerd in San Jose. Voor het kopen van een eigendom (en zelfs vóór het overwegeneen om een aanbod te plaatsen), is het goed om een onderzoek te doen op de eigendomstitel. Wij doen het voor U via een beveiligde website.

Deze studie zal alle informatie over Uw toekomstige eigendom, met inbegrip van oppervlakte, geduig eigenaar, grenzen, locatie, hypotheken en andere kosten laten zien.

Een andere mogelijkheid, meer bepaald voor de stranden, kan worden overwogen met name een concessie. In dit geval, geeft de staat een individu het recht om het land te gebruiken voor een bepaalde periode. In het algemeen kan de concessie worden beschouwd als een huur. De registratie van de concessie is anders dan de reguliere woning en heeft speciale regels wat betreft huurtermijnen, grondgebruik, en dergelijke meer.

Tot slot, vooraleer te kopen of zelfs vooraleer een aanbod te doen, is het aan te raden een onderzoek uit te voeren op de eigendomstitel om de juiste situatie van het eigendom te kennen. Deze eenvoudige stappen kunnen U veel geld en tijd uitsparen en van uw investering in Costa Rica een sukses maken.

Aankoop en inschrijving van een voertuig in Costa Rica

Bij de aankoop of invoer van een voertuig zijn een aantal verplichte formaliteiten als invoertaxsen, inschrijving in het nationaal register, controleren als het voertuig aan alle wettelijke normen beantwoordt. We raden aan om een aankoop-verkoop contract op te laten stellen door een advocaat, dit om alle onaangename verrassingen te vermijden.

Tel.: +506 83 32 87 87 - Skype: forangematthys - Google Talk: forangeeric.matthys
Address: Escazu, Avenida Escazu, Building AE 202, fourth floor, office 404. Funes & Matthys Abogados